Lain lihat lain, zorgzaam naar elkaar omkijken

De laatste nieuwsitems

Organiseren van
scholing, voorlichting
en
gespreksbijeenkomsten

Twaalf regiocoördinatoren en een Landelijke Molukse Ouderenraad versterken de organisatie

Ervaring in zorg en welzijn en voert de ondersteuning en begeleiding op vrijwillige basis
uit

Sociale Kaart

Met behulp van de sociale kaart zorgt LSMO ervoor dat burgers en hulpverleners de juiste informatie in één oogopslag kunnen vinden.