Lain lihat lain is wat Molukse ouderen hun kinderen, hun kleinkinderen, hun nageslacht, hebben
nagelaten. Naar elkaar omkijken begint in het gezin maar breidt zich uit tot de groot-familie, de
‘keluarga besar’. Die groot-familie hoeft niet alleen te bestaan uit ooms en tantes of broers en
zusters. Mensen om je heen, die voelen als familie, kunnen ook deel uitmaken van deze ‘keluarga
besar’, van deze groot-familie. Naar elkaar omkijken als in een groot-familie, vormt de basis van
zorg voor Molukse ouderen. De basisgedachte van het netwerk van de Landelijke Stichting
Molukse Ouderen.

Liefdevolle plicht