Toekomstperspectief

Inleiding toekomstvisie en LSMO beleidsplan

LSMO Beleidsplan

2022-2025

Het is 2022. Vorig jaar stond LSMO stil bij haar 25 jarig bestaan. Hoe zou de ideale wereld
er in 2030 uit zien? In 2030 zijn we allemaal acht jaar ouder. De pensioenleeftijd is
gestegen tot 68 jaar en drie maanden. De generatie die tussen 1955 en 1960 is geboren
is dan tussen de 75 en 70 jaar.
Deze ouderen zijn dan met pensioen. Zij kunnen zelfstandig wonen in de Molukse wijk
omdat hun woningen zijn aangepast en omdat er voorzieningen in de buurt zijn.
De Molukse ouderen doen leuke activiteiten in hun buurthuis, stichtingsgebouw of
zorginstelling. Ze krijgen adequate ondersteuning van de gemeente en waar dat nodig is
zorg aan huis. Ze hebben allemaal een tablet waarmee ze spelletjes kunnen spelen en
zelfs online bingo spelen. Via simpele pictogrammen kunnen ze bellen met familie en met
de ssupermarkt in de buurt om boodschappen thuis te laten bezorgen. De bezorger neemt
ook de medicijnen mee die de ouderen nodig hebben.
Er zijn plaatselijk netwerken en werkgroepen, gericht op dementiepopulatie. Deze
netwerken richten zich op activeren, niet sederen. Ze richten zich op zingeving. En
mensen in deze netwerken weten dat geld en een ‘ieder voor zich’ mentaliteit niet gelukkig
maakt. Daarom richten ze zich ook op gezellige dingen, bijvoorbeeld door het
organiseren van ontmoetingsbijeenkomsten voor single Molukse ouderen die buiten de
wijk wonen of door het organiseren van een 4-daagse rollatorloop. Hiermee creëren ze
gezelligheid, verbondenheid en veiligheid.
Het beleidsplan van LSMO voor de komende vier jaar is leidend om dit toekomstige
ideaalbeeld na te streven.

 

Lees meer